Học Woocommerce

Học Woocommerce

Quản trị website

Hướng dẫn thêm sản phẩm đơn giản

19
Hướng dẫn thêm sản phẩm đơn giảnHướng dẫn thêm sản phẩm đơn giảnHướng dẫn thêm sản phẩm đơn giảnHướng dẫn thêm sản phẩm đơn giảnHướng dẫn thêm sản phẩm đơn giảnHướng dẫn thêm sản phẩm đơn giảnHướng dẫn thêm sản phẩm đơn giảnHướng dẫn thêm sản phẩm đơn giản

Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các anh chị cách để thêm một sản phẩm đơn giản. I. THÊM SẢN PHẨM ĐƠN GIẢN I.1) Nhập thông tin sản phẩm Để thêm một sản phẩm, bạn vào Sản phẩm -> Thêm sản phẩm. Menu thêm sản phẩm Tại đây nó sẽ giống như trang thêm bài viết, nhưng nó sẽ có…

2 Nhiều năm trước (12-01-2019) 624 °C 0 nhận xét 0 thích

Thiết kế website chuẩn seo tại Hồ Chí Minh

Đóng menu x